สถานะการส่งล่าสุด: -

รับเลขจำนวนเต็ม 5 จำนวนแล้วหาค่าเฉลี่ย

[Copyright: Nattapon Buaurai]
Title: รับเลขจำนวนเต็ม 5 จำนวนแล้วหาค่าเฉลี่ย

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมรับเลขจำนวนเต็ม 5 จำนวน แล้วหาค่าเฉลี่ย (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

ตัวอย่างการทำงาน 1
1
2
3
4
5
3.00

ตัวอย่างการทำงาน 2
1
2
1
3
7
2.80

total = 0
for 
  x = int(input())
  total = total + 
avg = 
print()