สถานะการส่งล่าสุด: -

ขนส่งจากจีน

ขนส่งจากจีน

บริษัทขนส่งที่ส่งสินค้าจากจีนมายังประเทศไทยมักจะใช้เวลาส่งของ 15 - 30 วัน โดยบริษัทจะประมาณการล่วงหน้าให้ทราบว่าสินค้าที่สั่งจะใช้เวลากี่วัน

ถ้าครูโจ๊กสั่งสินค้าจากจีนวันที่ 15 เดือน 6 และบริษัทขนส่งแจ้งว่าจะได้รับสินค้าภายใน 20 วัน หมายความว่าครูโจ๊กจะได้รับสินค้าในวันที่ 5 เดือน 7 (กำหนดให้ 1 เดือน เท่ากับ 30 วัน)

หรือ ถ้าครูโจ๊กสั่งสินค้าจากจีนวันที่ 20 เดือน 2 และบริษัทขนส่งแจ้งว่าจะได้รับสินค้าภายใน 30 วัน หมายความว่าครูโจ๊กจะได้รับสินค้าในวันที่ 20 เดือน 3

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมคำนวณวันและเดือนที่จะได้รับสินค้า โดยรับข้อมูลวันและเดือนที่ส่งสินค้า และจำนวนวันที่ใช้ในการส่งสินค้า (เป็นตัวเลขจำนวนเต็มทั้งหมด) โดยมีตัวอย่างการแสดงผลตังต่อไปนี้

ตัวอย่างการทำงาน 1
20
12
20
10
1

ตัวอย่างการทำงาน 2 15 3 10 25 3

ตัวอย่างการทำงาน 3 20 3 15 5 4