สถานะการส่งล่าสุด: -

อายุเท่าไหร่?

อายุเท่าไหร่?

ในการคำนวณอายุ สามารถนำปีปัจจุบัน - ปีเกิด ก็จะทราบอายุโดยประมาณ แต่ถ้านำเดือนปัจจุบัน - เดือนเกิดก็จะทราบเดือนด้วย

แต่อาจจะต้องพึงระวัง เช่น ครูโจ๊กเกิดเดือน 9 ปี 2529 และปัจจุบันคือเดือน 7 ปี 2565 จะได้ 2565 - 2529 = 36 และ 7 - 9 = -2 หมายความว่าจะต้องไปลดอายุลง 1 ปี จาก 36 เหลือ 35 และจำนวนเดือนที่ได้จะเป็น 12 - 2 = 10 นั่นคือปัจจุบันครูโจ๊กอายุ 35 ปี 10 เดือน

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมคำนวณอายุ โดยรับค่าเดือนและปีเกิด และรับค่าเดือนและปีปัจจุบัน (เป็นตัวเลขจำนวนเต็มทั้งหมด) แล้วคำนวณอายุและเดือน โดยมีตัวอย่างการแสดงผลตังต่อไปนี้

ตัวอย่างการทำงาน 1
1
2530
7
2565
35
6

ตัวอย่างการทำงาน 2 9 2530 7 2565 34 10