สถานะการส่งล่าสุด: -

ปีอธิกสุรทิน2 (leap year)

ปีอธิกสุรทิน (leap year) เป็นปีที่มีการเพิ่มหนึ่งวัน ซึ่งสามารถคำนวณปีอธิกสุกรทินได้จากปีที่หารด้วย 4 ลงตัวเป็นส่วนมาก

ในปีอธิกสุรทินแต่ละปีนั้น เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน แทนที่จะมี 28 วัน ซึ่งการเพิ่มวันเข้าไปในปฏิทินทุกสี่ปีเพื่อชดเชยตามข้อเท็จจริงที่ว่าระยะเวลา 365 วันนั้นสั้นกว่าปีสุริยคติเกือบ 1/4 วัน หรือ 6 ชั่วโมง

ข้อยกเว้นบางประการต่อกฎนี้มีว่า เนื่องจากระยะเวลาของปีสุริยคติน้อยกว่า 365.25 วันเล็กน้อย จึงกำหนดให้ปีที่หารด้วย 100 ลงตัวมิใช่ปีอธิกสุรทิน แต่ยกเว้นปีที่หารด้วย 400 ลงตัว

ตัวอย่างเช่น ค.ศ. 1600 และ 2000 เป็นปีอธิกสุรทิน แต่ ค.ศ. 1700, 1800 และ 1900 ไม่ใช่

จงเขียนโปรแกรมรับเลขปี ค.ศ. เข้าไปเรื่อยๆ แล้วบอกว่าปีนั้นเป็นปีอธิกสุรทิน (leap year) หรือไม่ โดยโปรแกรมจะหยุดทำงานเมื่อผู้ใช้ป้อนเลข 0 หรือเลขจำนวนเต็มลบ

ตัวอย่างการทำงาน 1
2012
leap year
2000
leap year
1700
not leap year
0

ตัวอย่างการทำงาน 2
2100
not leap year
2400
leap year
1300
not leap year
-1