สถานะการส่งล่าสุด: -

ค่าไฟในบ้านของฉัน

ค่าไฟในบ้านของฉัน

ค่าไฟ 1 ยูนิต หรือ 1 หน่วย มีค่าเท่ากับ 1 KW-Hour ซึ่งมีที่มาดังนี้
จากสูตร
พลังงานไฟฟ้า (ยูนิต) = กำลังไฟฟ้า (วัตต์) X เวลา (ชั่วโมง) ÷ 1000
ดังนั้น ค่าไฟฟ้า = จำนวนยูนิต x อัตราค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วย

ถ้าบ้านหลังหนึ่งมีเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง ใช้กำลังไฟฟ้า x,y และ z วัตต์ เปิดใช้งานวันละ 8 ชั่วโมง เมื่อครบ 1 เดือน จะต้องเสียค่าไฟทั้งหมดกี่บาท

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมรับค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศทั้ง 3 เครื่อง มีหน่วยเป็นวัตต์ (เลขจำนวนเต็ม) และอัตราค่าไฟต่อหน่วย (เป็นเลขจำนวนจริง) จากนั้นคำนวณค่าหาค่าไฟทั้งหมดที่ต้องจ่ายเมื่อครบ 30 วัน

ตัวอย่างการทำงาน 1
1000
1000
1500
5.5
4620.00

ตัวอย่างการทำงาน 2
1200
1500
1800
4.9
5292.00