สถานะการส่งล่าสุด: -

โปรแกรมหาค่าพื้นที่คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

จงเขียนโปรแกรมรับค่าความยาวทั้งสองด้านของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นเลขจำนวนจริง แล้วคำนวณหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้โดยแสดงผลเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างการแสดงผล1
    2
    2.5
    5.00

จงเติมคำสั่งของโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมต่อไปนี้ให้สมบูรณ์