สถานะการส่งล่าสุด: -

ตู้ ATM ของฉัน

ตู้ ATM ของฉัน
ธนาคารแห่งหนึ่งให้กำหนดกฎเกณฑ์ในการกดเงินจากตู้ ATM ดังนี้
- กดเงินได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท และกดได้ 2 ครั้ง (หากครั้งที่ 2 ไม่กดให้ใส่ 0)
- ตู้ ATM จะจ่ายเงินในรูปแบบธนบัตรใบละ 1,000 500 และ 100 บาท และจะจ่ายธนบัตรที่มีค่ามากที่สุดก่อน

เช่น ครูโจ๊กต้องการไปกดเงิน 2 ครั้ง ครั้งแรกกดเงิน 15,900 บาท และครั้งที่ 2 กดเงิน 5,700 บาท
ครูโจ๊กจะได้ธนบัตรใบละ 1,000 บาทจำนวน 20 ใบ ธนบัตรใบละ 500 บาท จำนวน 2 ใบ และธนบัตรใบละ 100 บาท จำนวน 6 ใบ
แต่ถ้าผู้กดเงินกรอกจำนวนเงินผิดพลาด โปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งเตือน (Input Error)
จงเขียนโปรแกรมตู้ ATM นี้

ตัวอย่างการทำงาน 1
15000
1700
16
1
2

ตัวอย่างการทำงาน 2
15800
0
15
1
3