สถานะการส่งล่าสุด: -

สามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่านะ?

[Copyright: Nattapon Buaurai]
Title: สามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่านะ?

สามเหลี่ยมรูปหนึ่งประกอบไปด้วยความยาวด้าน a,b และ c
โดย c คือด้านตรงข้ามมุมที่มีค่ามากที่สุด(เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก)
อยากทราบว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่

ให้เขียนโปรแกรมรับค่าจำนวนเต็ม a,b และ c ซึ่งเป็นความยาวด้านของสามเหลี่ยมตามลำดับ
และตรวจสอบว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่

ตัวอย่างการทำงาน 1
3
4
5
yes
ตัวอย่างการทำงาน 2
4
5
6
no