สถานะการส่งล่าสุด: -

รับเลขจำนวนเต็ม n จำนวนแล้วหาค่าเฉลี่ย

[Copyright: Nattapon Buaurai]
Title: รับเลขจำนวนเต็ม n จำนวนแล้วหาค่าเฉลี่ย

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมรับเลขจำนวนเต็ม n จำนวน แล้วหาค่าเฉลี่ย (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
โดย n คือจำนวนเต็มตัวแรกที่ระบุเข้าโปรแกรม จากนั้นจึงรับเลขจำนวนเต็ม n จำนวน

ตัวอย่างการทำงาน 1
3 #เลขตัวแรกที่ระบุว่าจะรับเลขอีกกี่จำนวน
1
2
3
2.00

ตัวอย่างการทำงาน 2
5 #เลขตัวแรกที่ระบุว่าจะรับเลขอีกกี่จำนวน
1
2
1
3
7
2.80