สถานะการส่งล่าสุด: -

รถไฟฟ้า...มาหานะเธอ

รถไฟฟ้า...มาหานะเธอ

สถานีรถไฟฟ้าประเทศหนึ่ง มีตู้สำหรับให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าซื้อบัตรได้อัตโนมัติ โดยเลือกสถานีปลายทางที่ต้องการลง และระบบจะบอกราคาค่าโดยสารที่ต้องจ่าย
โดยผู้ซื้อบัตรจะต้องจ่ายเงินให้มากกว่าสถานีปลายทางที่ต้องการลง(บังคับ)
จากนั้นตู้จำหน่ายบัตรจะจ่ายบัตรและเงินทอนให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าเป็นเหรียญทั้งหมด โดยเหรียญที่ทอนจะมีเหรียญ 1, 2, 5 และ 10 บาทเท่านั้น และจะทอนเหรียญที่มีมูลค่าสูงสุดก่อน

จงเขียนโปรแกรมสำหรับตู้จ่ายบัตรโดยสาร โดยระบบค่าโดยสารที่ต้องจ่าย และจำนวนเงินที่จ่ายเข้าระบบ(ต้องมากกว่าค่าโดยสาร) โดยจำนวนเงินทั้งหมดเป็นเลขจำนวนเต็ม
จากนั้นให้โปรแกรมบอกจำนวนเหรียญต่างๆ ที่ต้องทอนให้ผู้ซื้อบัตรโดยสาร โดยมีตัวอย่างการแสดงผลดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการทำงาน 1
40
40
0
0
0
0

ตัวอย่างการทำงาน 2 45 60 1 1 0 0

ตัวอย่างการทำงาน 3 57 100 4 0 1 1