สถานะการส่งล่าสุด: -

ภาษีทุกบาท...เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

ครูโจ๊ก [www.nattapon.com]

ปีนี้รัฐบาลของเทเลทับบี้ได้ประกาศอัตราการเก็บภาษีเงินได้ใหม่ ดังนี้
ถ้ารายได้น้อยกว่า 100000 เทเล จะไม่เสียภาษี
แต่ถ้ารายได้ระหว่าง 100000 - 500000 เทเล จะเสียภาษี 5%
แต่ถ้ารายได้ระหว่าง 500001 - 1000000 เลเล จะเสียภาษี 10%
และถ้ามากกว่านั้น จะเสียภาษี 20%

ถ้าสมาชิกในบ้านของทิงกี้วิงกี้มีสมาชิกที่มีรายได้ทั้งหมด 4 คน (เป็นจำนวนเต็ม) ได้แก่
ทิงกี้วิงกี้ ดิสซี่ ลาล่า และโพล บ้านนี้จะต้องเสียภาษีรวมกันกี่เทเล

ให้เขียนโปรแกรมรับค่ารายได้ของสมาชิกในบ้านทั้ง 4 คน แล้วคิดภาษีรวมที่จะต้องจ่าย
โดยแสดงผลรวมภาษีของทุกคนเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างการทำงาน 1
100000
100000
100000
100000
20000.00

ตัวอย่างการทำงาน 2
100000
500000
1000000
2000000
530000.00