สถานะการส่งล่าสุด: -

ช่วยเหลือเกษตรกร

ช่วยเหลือเกษตรกร

รัฐบาลประกาศที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบเงินให้ตามจำนวนที่ดิน เป็นเงิน ไร่ละ 1,000 บาท แต่ยอดเงินช่วยเหลือรวมต้องไม่เกิน 10,000 บาท
(เศษจากไร่ให้คิดเป็น 1 ไร่ เช่น 1 ไร่ กับ 1 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 2 ไร่)

นายณเดช หรือเรียกสั้นๆ ว่า "โจ๊ก" มีพื้นที่การเกษตรของตนเองที่ประสบภัยน้ำท่วม แต่ก็ไม่แน่ใจว่าที่ดินของตนเองมีกี่ไร่
รู้เพียงว่ามีขนาดกว้าง x เมตร และยาว y เมตร

จงเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่ไร่ (ที่ปัดเศษขึ้นแล้ว) และจำนวนเงินช่วยเหลือที่จะได้รับ

กำหนดให้ 1 ไร่ = 1600 ตารางเมตร

ตัวอย่างการทำงาน 1
40
40
1
1000

ตัวอย่างการทำงาน 2
41
41
2
2000

ตัวอย่างการทำงาน 3
1000
1000
625
10000